เช็กอาการ เราติดโควิดแล้วหรือยัง?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  ในปัจจุบันนี้ ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสำหรับยอดผู้ติดเชื้อ ทำให้หลายคนเริ่มกังวลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยว่า เราติดเชื้อ COVID-19 แล้วหรือยัง มาเช็กว่าดูอาการของผู้ติดเชื้อแต่ละสายพันธุ์ว่า มีอาการแบบไหนบ้าง แถมยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลย ดังนั้น เรามาทำความรู้จักโรคนี้ให้ชัด เพื่อที่จะได้ป้องกันตนเองจากโรคร้ายนี้กัน ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในตอนนี้ และ เมื่อป่วยแล้วควรทำอย่างไรเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

โรคโควิด-19 ติดต่อได้อย่างไร?

เชื้อไวรัสโคโรนา สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คน ผ่านจากการไปสัมผัสหรือกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อไวรัส และยังสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน ได้ด้วยการสูดเอาเชื้อไวรัสเข้าร่างกาย ที่มาจากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อ ซึ่งเมื่อเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกาย จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ลำไส้ ม้าม และปอด โดยมีระยะฟักตัว 2 – 14 วัน จากนั้นก็ยังคงแพร่กระจายโรคต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ

คนบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

 • เด็กเล็ก
 • ผู้สูงอายุ ทำไมผู้สูงอายุถึงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าวัยอื่น ๆ
 • คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่
 • ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ และไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
 • ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วยโควิด-19
 • ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ แอร์โฮสเตส เป็นต้น

สัญญาณอาการโควิด เป็นแบบนี้ติด หรือยัง

ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมา ให้ลองกักตัว ไม่พบปะผู้คน แล้วลองสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือไปในพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตอาการผิดปกติ และตรวจโควิด

 • 88% มีไข้ สูงกว่า 5 องศาเซลเซียส
 • 68% ไอแห้ง ๆ
 • 38% ไม่มีเรี่ยวแรง
 • 33% ไอแบบมีเสมหะ
 • 18% หายใจลำบาก หายใจเหนื่อยหอบ
 • 14% เจ็บคอ
 • 14% ปวดหัว
 • 14% ปวดกล้ามเนื้อ
 • 11% หนาวสั่น

อาการอื่น ๆ ที่พบแต่จะน้อยพบได้น้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน คัดจมูก ท้องเสีย         หากสำรวจแล้วพบว่าตนเองมีอาการดังนี้ โดยเฉพาะอาการหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยด่วนนะคะ ระหว่างนั้นงดการสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในไทยเป็นแบบไหนบ้าง ?

สายพันธุ์ เดลต้า (สายพันธุ์อินเดีย) จะมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรม อาการที่พบ

1.มีน้ำมูก

2.เจ็บคอ

3.ปวดหัว

4.การรับรสชาติปกติ

สายพันธุ์อัลฟ่า (สายพันธุ์อังกฤษ)

1.มีไข้ มีน้ำมูก

2.ไอ เจ็บคอ

3.หนาวสั่น

4.ปวดหัว ปวดเมื่อยตัว

5.อาเจียน การรับรสและการได้กลิ่นผิดปกติ

สายพันธุ์เบต้า (สายพันธุ์แอฟริกา)

1.เจ็บคอ

2.ตาแดง ผื่นแดงขึ้นตามตัว

3.ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว

4.ท้องเสีย นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

5.ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รสชาติ

สายพันธุ์ S (ที่ระบาดระลอกแรกในไทย)

1.ไอต่อเนื่อง

2.ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น

3.หายใจลำบาก มีไข้สูงถึง 37.5 °C ขึ้นไป

โควิดลงปอด จะรู้ได้อย่างไร  ?

อาการโควิดที่พบส่วนใหญ่ คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ คล้ายกับไข้หวัดทั่วไป ความอันตรายของโรค COVID-19 อยู่ตรงที่เชื้อไวรัสนี้มีโอกาสลงปอดได้ง่าย โดยอาการที่สังเกตได้ว่าเชื้อโควิดลงปอด

 • ไอแห้ง ๆ มีอาการไอมากขึ้น
 • เหนื่อยง่ายขึ้น สังเกตได้จากเวลาทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เคยทำได้ปกติ แต่ตอนนี้เมื่อทำแล้วจะรู้สึกเหนื่อยเร็วกว่าเดิม
 • หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก
 • หายใจติดขัด หายใจลำบาก หายใจไม่อิ่ม เนื่องจากเชื้อที่ลงปอดจะทำให้เกิดการอุดกั้นบริเวณถุงลมปอด ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนและลำเลียงออกซิเจน
 • พูดติดขัด ขาดห้วง
 • ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง เพราะเชื้อที่อุดกั้นถุงลมปอด ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไม่ดี จึงส่งออกซิเจนไปยังกระแสเลือดน้อยกว่าปกติ

อุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราป้องกันโรคร้ายนี้ได้

หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันโควิดที่สำคัญที่สุดและไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ หน้ากากอนามัย เพราะเชื้อไวรัสนี้ ติดต่อได้ง่ายผ่านทางการไอ จาม ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัย

ปรอทวัดไข้ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของอุณหภูมิ เพราะอาการหลัก ๆ ของโรคโควิด-19 คือระดับอุณหภูมิที่ขึ้นสูง กว่า 37.5 องศา แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีไข้เกิน 37.5 องศาราจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างปรอทวัดไข้ หรือเทอร์โมมิเตอร์ เข้ามาช่วยบอกตัวเลขที่แม่นยำ

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด สำหรับใครที่มีจำนวนสมาชิกในบ้านหลายคน หรือต้องการวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองคนก่อนเข้าบ้าน เข้าออฟฟิศ หรือร้านค้า การจะใช้ปรอทวัดไข้กับทุกคนก็คงจะรวดเร็วไม่พอ

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ในปัจจุบัน มีการพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายราย ไม่แสดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็น ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มักมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำผิดปกติ แต่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ได้