แก้หูกาง pantip ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

หูกางเป็นความผิดปกติของใบหูที่มีมุมจากศีรษะกว้างกว่าปกติ ทำให้มีรูปร่างใบหูไม่สวยงาม การศัลยกรรมแก้หูกาง pantip สามารถแก้ไขลักษณะหูที่กางผิดปกติได้ ซึ่งก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรมท่านต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ดูก่อนว่าจะทำหูที่กางออกมาให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติมากที่สุดได้อย่างไร

หูเป็นอวัยวะที่สำคัญของการได้ยิน ทำให้เราได้รับรู้ถึงการสื่อสาร หรือมีสุนทรีในอารมณ์ องค์ประกอบที่สำคัญของหู คือ ใบหูทั้งสองข้าง ลักษณะของใบหูที่ดีต้องมีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป หรือกางมากเกินไป ขณะเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันหรือเหมือนกันทั้งสองข้าง ถ้าใบหูมีลักษณะผิดปกติทั้งขนาดและรูปร่าง หรือไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเป็นมาแต่กำเนิด ทำให้ขาดความมั่นใจ ควรปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อแก้ไข

หูคนเราใบหูแต่ละข้างจะมีความผิดปกติโดยใบหูแต่ละข้างอาจมีความแตกต่างกับหูอีกข้างหนึ่ง เช่นหูข้างซ้ายอาจกางน้อยกว่าหูข้างขวามุมที่แก้ไขจึงไม่เท่ากัน ซึ่งแพทย์ที่ทำการผ่าตัดจะเลือกเทคนิคการผ่าตัดโดยพิจารณาจากความผิดปกติของใบหูของผู้เข้ารับบริการแต่ละราย ซึ่งการผ่าตัดหูกางสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไป

การผ่าตัดหูกาง มีเทคนิคการผ่าตัดหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน โดยการเลือกวิธีการผ่าตัดว่าวิธีใดเหมาะสม จะต้องวิเคราะห์ที่ความผิดปกติแต่ละส่วนและแก้ไขความผิดปกตินั้น ๆ ดังนั้นก่อนผ่าตัดจะต้องปรึกษาแพทย์ และบอกความต้องการของตนเองให้ชัดเจน

ผู้ที่เหมาะสมผ่าตัดแก้ไขหูกาง

 • ผู้ที่รู้สึกว่าหูตัวเองกางผิดปกติ
 • ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ หรือหากสูบบุหรี่ควรงดก่อนทำการผ่าตัด 2 สัปดาห์
 • ผู้ที่มีความคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้

แก้หูกาง pantip ทำยังไงดี

การเตรียมตัวก่อนศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

 • หากท่านมีโรคประจำตัว หรือประวัติการแพ้ยา ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนวันผ่าตัดอย่างน้อย 1 – 3 วัน
 • ก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ท่านต้องงดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • ก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ท่านควรงดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

การผ่าตัด

 • การผ่าตัดหากเป็นเด็กที่มีอายุ 6 ขวบขึ้นไปอาจทำโดยการดมยาสลบหรือฉีดยาชาในผู้ใหญ่
 • แพทย์จะทำการวาดรูปผิวหนังด้านหลังหูที่จะผ่าตัดและวาดรูปกระดูกอ่อนของใบหูที่จะทำการแก้ไข
 • แพทย์จะทำการแก้ไขทรงของกระดูกอ่อน โดยการเย็บเปลี่ยนมุมของกระดูกอ่อนหรือใช้การผ่าตัดบนผิวกระดูกอ่อน เพื่อเปลี่ยนมุมของกระดูกอ่อนโดยอาจเปิดแผลทางด้านหน้าหรือด้านหลังของใบหู
 • หากผู้เข้ารับบริการมีกระดูกอ่อน คองกา (concha) ขนาดใหญ่และมีมุมลึก อาจต้องแก้ไขมุมของกระดูกอ่อนนี้ โดยการเย็บหรือตัดกระดูกอ่อน
 • หากผู้เข้ารับบริการต้องการแก้ไขติ่งหูให้ราบลง โดยผ่าตัดผิวหนัง บริเวณหลังติ่งหูหรือโดยการเย็บติ่งหูเข้ากับกระดูกอ่อนหรือหนังศีรษะ
 • เมื่อทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแพทย์จะทำการเย็บปิดแผลข้างในด้วยไหมละลายและเย็บปิดแผลด้วยไหมตัด
หลังการผ่าตัดแก้ไขหูกาง ควรทำอย่างไร
 • การผ่าตัดหูกางเป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน ระยะเวลาในการพักฟื้นจึงไม่นาน หลังการผ่าตัดแผลจะบวมแดงบ้างแต่จะหายไปในเวลา 1 – 2 สัปดาห์
 • แพทย์จะให้ท่านใช้ผ้ายืด (Elastic Bandage) พันรอบใบหูเพื่อพยุงใบหูที่จัดรูปทรงใหม่ 2 – 3 วัน แล้วเอาออก ทำความสะอาดแผล ปิดพลาสเตอร์
 • ช่วง 2 วันแรก ท่านต้องนอนศีรษะสูง โดยเงยหน้าตรง ใช้หมอน ล็อกคอ เพื่อลดการบวม
 • หลังทำการผ่าตัด 1 – 2 สัปดาห์ ท่านต้องงดอาหารเค็ม เพื่อลดบวม
 • หลังทำการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ท่านต้องงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดรับประทานอาหารรสเค็มจัด, เผ็ดจัด และของหมักดอง เนื่องจากแผลอาจเกิดการอักเสบได้
 • หลังทำการผ่าตัด 1 เดือน แพทย์จะนัดตรวจแผล
 • ท่านต้องทำแผลทุกวันให้สะอาด
 • หลังทำการผ่าตัด 1 สัปดาห์ แพทย์จะนัดตัดไหม
 • แผลผ่าตัดจะหายสนิท ประมาณ 1-3 เดือน
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดแก้ไขหูกาง
 • หลังการผ่าตัดใหม่ ๆ อาจจะ บวมแดง หรืออาจจะมีเลือดออกบริเวณแผล หรือ ติดเชื้อได้
 • หลังการผ่าตัดอาจมีแผลเป็น ( Scarring ) หลังใบหู
 • หลังการผ่าตัดใบหูอาจจะไม่สมดุลได้
 • หลังการผ่าตัดใบหูอาจมีโอกาสเด้งกลับมากางเหมือนเดิมได้
 • ใบหูอาจจะผิดรูปทรงได้เนื่องจาก กระดูกอ่อนที่หูอาจจะผิดรูป
 • หลังการผ่าตัดอาจจะติดเชื้อได้
 • อาจจะปวดแผลหลังผ่าตัดได้

บทสรุป

แก้หูกาง pantip เมื่อท่านมีปัญหาในเรื่องของใบหูที่กางที่สามารถสร้างความไม่มั่นใจให้กับท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้ารับการทำศัลยกรรมแก้ไขหูกาง โดยเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะเข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง