ศัลยกรรมหูกางที่ไหนดี เราไปดูคลินิค ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

การศัลยกรรมหูกาง ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน มีผู้ที่มีปัญหาหูกางให้ความสนใจเข้ารับการศัลยกรรมเป็นจำนวนมาก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ถือว่าเป็นการศัลยกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาหูกางได้เป็นอย่างดี ก่อนการตัดสินใจศัลยกรรมหูกางนั้น ควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อเลือกคลินิกศัลยกรรมหูกางที่ไหนดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากที่สุด

คลินิกที่มีผู้นิยม ศัลยกรรมหูกางมากที่สุด

  1. Masterpiece Hospital

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและเลเซอร์ผิวพรรณ พร้อมให้บริการความงาม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานมากประสบการณ์ที่จะให้การดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ และให้คำแนะนำ อย่างตรงไปตรงมาในการรักษาโดยละเอียด เพื่อให้ความสวยของคุณเป็นไปได้ดั่งที่ใจต้องการ โดยเรามีการร่วมมือประสานงานทั้งเทคนิค และนวัตกรรมทางการแพทย์โดยตรงจากต่างประเทศอยู่เสมอ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากสวยได้ดั่งใจด้วยการ ศัลยกรรม

  1. Torpong Clinic

ผ่าตัดแก้ไขหูกาง สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใด ๆทั้งสิ้น  หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

  1. W Plastic Surgery

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู ให้การรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ การบริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

  1. Rattinan Clinic

ศัลยกรรมผ่าตัดหูกาง สนใจติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รัตตินันท์คลินิก อาคารสิทธิวรกิจ (The Fifith) ชั้นที่ 12 A บนถนนสีลม ซอย 3 ใจกลางกรุงเทพมหานคร

  1. NK Plastic Sergery&ENT Clinic

คลินิกเอ็นเค ศัลยกรรมตกแต่ง และหู คอ จมูก หาดใหญ่ โดย นพ.นิติ ถาวรานุรักษ์ (หมอหนุ่ม) ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ผศ.พญ.กรองทอง วงศ์ศรีตรัง (หมอกอล์ฟ)โสต ศอ นาสิกแพทย์

แนะนำ ศัลยกรรมหูกางที่ไหนดี

หลักในการเลือกเข้ารับการทำศัลยกรรมกับคลินิก

หลักการเลือกคลินิกศัลยกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าการทำศัลยกรรมที่ต้องการจะเป็นการศัลยกรรมเพียงเล็กน้อยหรือการศัลยกรรมที่ต้องมีการผ่าตัดเล็ก ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องทำการเลือกคลินิกที่ดีและปลอดภัยในการทำศัลยกรรม เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อทราบถึงวิธีการเลือก คลินิกศัลยกรรม ที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว ก่อนการตัดสินใจเลือกศัลยกรรมหูกางที่ไหนดี ควรศึกษาหารายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. มีใบอนุญาตประกอบการ

คลินิกศัลยกรรม ที่เหมาะสมต้องมีใบอนุญาตประกอบการ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการยืนยันว่าคลินิกมีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าคลินิกดังกล่าวมีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรม ควรสังเกตลักษณะโดยทั่วไปของคลินิกด้วย ซึ่งลักษณะของคลินิกศัลยกรรมที่ดี ต้องมีที่ตั้งชัดเจน พื้นที่ภายในห้องตรวจ ห้องผ่าตัด หรือพื้นที่โดยรวมต้องสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องที่ใช้ในการตรวจ การผ่าตัดสะอาด มีการฆ่าเชื้อและการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

  1. ศัลยแพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

ศัลยแพทย์ที่ทำหน้าที่การผ่าตัดศัลยกรรมต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสภาวิชาชีพของแพทย์หรือ แพทย์สภา ซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษาหรือทำการศัลยกรรมทุกคนต้องผ่านกระบวนการ การประเมินความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์คลินิก การประเมินทางด้านทักษะและทางด้านหัตถการทางคลินิก ก่อนที่ทางสภาวิชาชีพของแพทย์จะทำการออกใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้กับแพทย์ท่านนั้น

  1. ราคาที่เหมาะสม

การเลือกใช้บริการคลินิกเพื่อเข้ารับการศัลยกรรมไม่ควรเลือกที่มีราคาถูกเกินไป เพราะบางครั้งราคาก็สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ การบริการและแพทย์ที่นำมาให้บริการศัลยกรรมจากคลินิกนำมาใช้ได้ จึงควรเลือกใช้บริการ คลินิกศัลยกรรม ที่มีราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป

  1. พบแพทย์ก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรม

การเข้ารับบริการศัลยกรรมใน คลินิกศัลยกรรม บางแห่งผู้เข้ารับการศัลยกรรมทำการคุยผ่านนายหน้าหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเท่านั้น เพื่อทำความเข้าใจและระบุความต้องการของคนไข้ว่าต้องการทำศัลยกรรมอวัยวะส่วนใด และต้องการให้มีรูปร่างลักษณะอย่างไร โดยที่คนไข้ไม่ได้เข้าพบแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรมผู้ทำการศัลยกรรมด้วยตนเองงหรือทำการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจทำให้แพทย์เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้ผลของการศัลยกรรมที่ออกมาไม่ตรงตามที่ต้องการ

  1. แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้ให้บริการควรเลือกเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมตรงตามอวัยวะที่เราต้องการทำศัลยกรรม เพราะว่าแพทย์แต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกัน บางท่านเชี่ยวชาญในการเสริมจมูก บางท่านเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมคิ้ว ซึ่งความเชี่ยวชาญจะทำให้แพทย์สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทำให้เมื่อศัลยกรรมออกมาสมดุล เหมาะสมกับใบหน้าของเรามากที่สุด